آموزش تمدید الکترونیکی پروانه وکالت و تکمیل مدارک

قابل توجه وکلای محترم :
فرآیند انجام تمدید پروانه وکالت امسال بصورت الکترونیکی انجام می گیرد لذا لازم است وکلای محترم با ملاحظه فیلم آموزشی با روند اجرایی تمدید کاملا آشنا شوند .

خواهشمند است بعنوان اولین اقدام حداکثر تا تاریخ ۱۴-۹-۹۸ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و هزینه تمدید را تا تاریخ مشخص ۳۰-۹-۹۹، ۳۰-۹-۱۴۰۰ و یا ۳۰-۹-۱۴۰۱واریز نمایید.

آغاز فرایند تمدید پروانه وکالت ۹۸