آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی) مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه
ماده ۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی است و می ‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می ‌شود.
رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می ‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌ تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق ‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می ‌شود. امضاء پروانه‌ های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.
نامه شماره ۱۹۹۰/۹۸۴/م/ک رئیس محترم مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جناب اقای دکتر بهادری جهرمی در اجرای ماده ۳ آیین نامه مذکور و اخذ مبلغ ۵ درصد از درآمد وکلای عضو مرکز .
اطلاعیه : قابل توجه وکلای محترم ، جهت سهولت پرداخت ۵ در صد مذکور امکان پرداخت در واحد ابطال تمبر دادگستری اصفهان و برخی از شهرستانها از طریق دستگاه کارت خوان فراهم شده است .