مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان اصفهان

ابطال تمبر از طریق عدل ایران

اطلاعیه فوری و مهم:

با توجه به اعلام موارد ذیل در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ ازطرف ریاست محترم واحد مشاوران و وکلای قوه قضاییه از تهران ، مراتب را با قید فوریت جهت اطلاع و اقدام به استحضار همکاران محترم می رساند:

۱)جهت ابطال تمبر از طریق عدل ایران بایستی حتما گزینه های( هزینه تمدید را پرداخت کرده ام و هزینه تمدید تا تاریخ مشخص) تیک بخورد.

۲)در خصوص افرادی که از طریق محاکم ابطال تمبر نموده اند تا تاییدیه لیستهای ارسالی به خانم ….. ، وکلا می توانند ازتاریخ ۹۷/۹/۳۰ الی ۹۷/۱۱/۳۰ از طریق سایت عدل ایران ابطال تمبر نموده و دفتر استانی به واحد وکلا اطلاع داده تا به روز رسانی شود و وکلا بتوانندامور وکالتی خود را انجام دهند تا لیستهای مربوطه که توسط خانم ….. به انفورماتیک کل ارسال شده تایید شود، هزینه ابطال تمبر را سیستم تعیین می
نماید.

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان