استقبال معاونت حقوقی از هرگونه پیشنهاد مشخص و کارآمد

استقبال معاونت حقوقی از هرگونه پیشنهاد مشخص و کارآمد

در پی انتشار نامه سرگشاده جمعی از حقوقدانان برای رئیس جمهور محترم که در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ در برخی رسانه ها منعکس گردیده، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استقبال از طرح آراء و افکار آحاد مردم به ویژه جامعه حقوقی کشور، از پیشنهادهاو راهکارهای مشخص و موثری که بتواند برای حل مشکلات کارایی داشته باشد، حمایت می کند و به همین منظور درخواست تشکیل نشست مشترک رئیس جمهور با حقوقدانان کشور را برای ارائه گزارش اقدامات حقوقی که تا کنون توسط معاونت حقوقی به انجام رسیده و تبادل آراء، مطرح و پیگیر هماهنگی های لازم در این خصوص است.