مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان

اطلاعیه

قابل توجه کلیه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان اصفهان

نظر به اینکه سومین دوره عضویت هیات مدیره وکلاء این مرکز در آن استان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به پایان می رسد، لذا با استناد به ماده ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف دفاتر استانی از کلیه وکلاء محترمی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرسین مذکور می باشند، تقاضا میگردد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ جهت تکمیل فرم ثبت نام نامزدی در انتخابات، به معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان اتاق ۲۶۵ مراجعه و رسما نامزدی خود را اعلام نماید.

شرایط ثبت نام :

الف- تکمیل فرم ثبت نام

ب- داشتن پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و انجام تمدید سالانه آن

ج- دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه وکالت

د- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ و بالاتر به تایید دادسرای انتظامی مرکز

ه- استقرار عملی در حوزه قضایی و همکاری با دادگستری در امر معاضدت قضائی به تایید رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه تعیین شده

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام هیات مدیره و بازرسین وکلاء:

۱- اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات

۲- اصل کارت ملی و کپی از آن

۳- اصل پروانه وکالت و کپی از آن

۴- اصل دفترچه وکالت و کپی از تمام صفحات

۵- اصل مدرک تحصیلی و کپی از آن

۶- یک قطعه عکس ۴*۳

۷- مهر وکالت و مهر برابر اصل

۸- تاییده واحد ارشاد و معاضدت از حوزه قضایی