سند توسعه نظام حقوقی در صدد شناخت نارسایی ها است

سند توسعه نظام حقوقی در صدد شناخت نارسایی ها است

معاون امور حقوقی دولت گفت: سند توسعه نظام حقوقی که در دولت دوازدهم تدوین شده، به دنبال شناخت نارسایی ها و ناهنجاری های حقوقی برای تضمین حاکمیت قانون است.
دکتر فریدون نهرینی روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری که در قزوین برگزار شد، افزود: این سند با حضور استادان و اقتصاد دانان برجسته کشور تدوین شده است و بعد از ساعت ها کار و بررسی با حضور استادان حقوق شکل مقدمات خود را پیدا کرد و به تازگی تقدیم دولت شد.
نهرینی اضافه کرد:در ابتدای طرح این سند همه فکر می کردند موضوعی ساده است اما بعد از مدتی هیچ کس نتوانست تعریف درستی از توسعه نظام حقوقی ارایه دهد.
وی اضافه کرد: این سند به نوعی دغدغه نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در رفتار اجرایی دولت و همچنین هم اندیشی با صاحب نظران را نشان می دهد.
این مسئول ادامه داد: از کانون وکلای دادگستری انتظار می رود در همکاری با این بخش دولتی که شورایی علمی است و هر هفته جلسه تشکیل می دهد همکاری داشته و اگر نظری دارند ارایه کنند.
وی افزود:کشور امروز از نظر نظام حقوقی در وضعیت به سامانی قرار ندارد و نیاز است وکلا وارد شده و در دادخواهی کمک کنند تا مردم حقوق خود را به بهترین شکل دریافت نمایند.

منبع : وب سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری