فراخوان ارسال مقاله

از کلیه همکاران محترم قضات گرامی ، دانشجویان و اساتید ارجمند دانشگاه جهت ارائه مقاله دعوت به عمل می آید

موضوع همایش :
بررسی تحلیلی اصول حاکم اعاده دادرسی

نحوه تنظیم مقالات :
به صورت فایل Pdf

مهلت ارسال :
۱۳۹۸/۰۳/۲۰

ارسال مقاله