فراخوان چاپ آثار پژوهشی

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای حمایت از آثار پژوهشی و تالیفات پژوهشگران نویسندگان، محققین و مترجمین با اولویت‌بخشی به اعضای مرکز شرایط ویژه‌ای را جهت چاپ و نشر آثار علمی با همکاری انتشارات پژواک عدالت فراهم نموده است. براین اساس در ادامه الگوهای مختلف قراردادی جهت حمایت از آثار، فرآیند ارزیابی و چاپ و نکات مورد توجه در خصوص قراردادهای چاپ آثار بیان خواهد شد.

الف: الگوهای مختلف حمایت و چاپ آثار

۱. الگوی حق التالیف

۱.۱. انعقاد قرارداد توافقی میان مرکز و نویسنده جهت دریافت بخشی از قیمت پشت جلد کتاب بسته به تیراژ

۱.۲. تعیین میزان حق‌التالیف بسته به ارزیابی انجام شده از اثر (حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد)

۱.۳. درج نام مرکز در اثر

۱.۴. پرداخت کلیه هزینه‌های چاپ و نشر به وسیله مرکز

۲. الگوی مشارکت

۲.۱. عدم پرداخت حق‌التالیف به نویسنده

۲.۲. پرداخت ۵۰ درصد از هزینه‌های نشر کتاب به‌وسیله مرکز و ۵۰ درصد به‌وسیله نویسنده

۲.۳. تقسیم توافقی سود حاصل از چاپ و عرضه کتاب

۲.۴. درج نام مرکز در اثر

۳. الگوی واگذاری

۳.۱.واگذاری امتیاز چاپ و نشر کتاب به صورت دایمی

۳.۲.دریافت مبلغ حق‌الزحمه نگارش اثر

۳.۳.پرداخت کلیه هزینه‌های چاپ و نشر به وسیله مرکز

۳.۴.درج نام مرکز در اثر

۴. الگوی سرمایه گذاری

۴.۱.پرداخت کلیه هزینه‌های چاپ و نشر به‌وسیله نویسنده

۴.۲.تعلق کلیه آثار معنوی و مادی اثر به نویسنده

۴.۳.تعیین تعداد تیراژ اثر به وسیله نویسنده

۴.۴.درج نام مرکز در اثر صرفا در صورت تایید کمیسیون انتشارت

۵. الگوی حمایت معنوی

۵.۱.واگذاری امتیاز چاپ و نشر اثر به مرکز

۵.۲.پرداخت کلیه‌ی هزینه‌های چاپ و نشر به وسیله مرکز

۵.۳.عدم پرداخت هزینه‌ی تالیف به نویسنده اثر

۵.۴.درج نام مرکز در اثر

ب: فرآیند چاپ آثار

۱. تحویل اثر به وسیله‌ی نویسنده با رعایت ضوابط شکلی تعیین شده

۲. بررسی اثر در کمیسیون چاپ و نشر مرکز و تعیین تکلیف نوع قرارداد پس از ارزیابی‌های علمی

۳. انعقاد قرارداد با نویسنده

۴. انتشار کتاب به وسیله ناشر

نکات مهم:

۱. چنانچه چاپ اثر نیازمند تاییدیه دانشگاه، پژوهشگاه، مراکز علمی و تحقیقاتی باشد، نویسنده مکلف به اخذ مجوزهای لازم از نهادها و افراد مربوطه خواهد بود و مرکز و ناشر در این خصوص مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

۲. چنانچه اثر نیازمند اصلاحاتی از سوی کمیسیون انتشارات مرکز و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، نویسنده مکلف به انجام اصلاحات در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی خواهد بود.

۳. مرکز حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ اظهار نظر نهایی کمیسیون در خصوص پذیرش اثر و نوع الگوی قراردادی با نویسنده نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام خواهد نمود.

۴. کمیسیون انتشارات مرکز در صورت تصویب، کتاب را در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی در معرض نمایش قرار می‌دهد.

۵. پس از انعقاد قرار داد در هر یک از قالب‌های پذیرفته شده تا هنگام اعلام کمیسیون چاپ و نشر مرکز در خصوص تعیین تکلیف اثر اعم از عدم پذیرش اثر یا عدم چاپ مجدد آن نویسنده حق انتشار تمام یا بخشی از آن را نخواهد داشت.

ارسال کتب و آثار پژوهشی