مراسم اعطای پروانه کارآموزان وکالت

مراسم اعطای پروانه کارآموزان وکالت پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۶مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان روز دوشنبه ۱۴ مردادماه با حضور دکتر حبیبی رییس دادگستری کل استان اصفهان و اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و دکتر قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان و اعضای هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه اصفهان در نگارستان امام خمینی اصفهان برگزار شد.
در این مراسم به کارآموزان وکالت برای اولین بار در تاریخ مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه کارآموزی اعطا گردید . از این به بعد بموجب ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می نمایند لکن حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱ـ وکالت در دیوانعالی کشور؛
۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
۳ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال
۴ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر .
در این مراسم آقایان دکتر حبیبی ریاست محترم دادگستری کل استان اصفهان . علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری اصفهان ، انصافداران ریاست هیات مدیره و جمالیان نایب رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان ضمن ایراد سخنرانی نکات ارزشمندی را به کارآموزان وکالت گوشزد نمودند .