نامه معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان

تصویر نامه معاون محترم قضایی رئیس کل و معاون آمارو فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان درخصوص امکان ثبت ،پرداخت هزینه های قانونی وارسال الکترونیکی لایحه به روش خودکاربری وکلا از قسمت خدمات ویژه وکلا درسامانه عدل ایران