همایش بزرگداشت دکتر محمد جعفری لنگرودی

همایش بزرگداشت دکتر محمد جعفری لنگرودی توسط دانشگاه تهران در تاریخ مهر ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:
تحلیل علمی دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی در حوزه های:

دانشنامه نویسی

مناسبات فقه و حقوق

فقه متقارن

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

فلسفه حقوق

ادبیات و حقوق

تاریخ حقوق

منطق حقوق

متودولوژی حقوق

حقوق اسلام

حقوق تطبیقی و حقوق ثبت اسناد و املاک