چگونگی تمدید دفترچه وکالت

تکمیل فرم ویژه تمدید و فرم تعهدنامه ( پست الکترونیک (ایمیل) الزامی است )

پرداخت هزینه تمدید و نقش تمبر مالیاتی

الف ) صفحه مربوط به تمدید سال ۱۳۹۷ در دفترچه وکالت باید منقش به تمبر شود

ب ) ابطال تمبر الزاما می بایستی از طریق واحد تمبر دادگستری صورت پذیرد

ث ) هزینه مربوط به تمدید باید به حساب ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ بانک ملی ایران به نام هیات اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه واریز شود

ارئه گواهی مفاصاحساب مالیای مربوط به پرداخت مالیات شغلی سال ۱۳۹۵

تاییدیه واحد معاضدت قضائی دادگستری یا شورای حل اختلاف و یا دفتر هیات مدیره در خصوص همکاری سالانه با واحد ارشاد و معاضدت قضائی

هزینه مربوط به عضویت باید به حساب ۰۱۰۶۲۲۴۰۰۷۰۰۴ بانک ملی ایران به نام مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان اصفهان واریز شود ۲ عدد کاور ۲ فقره فتوکپی از فیش های واریزی الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت

اصل دفترچه پایه ۲ و پایه ۱ ( ۲ قطغه عکس ۴*۳ )

فرم تمدید

فرم صدور دفترچه

اگهی تغییرات

فرم تعهدنامه

اصل و کپی فیش های بانکی

کپی کارت ملی

کپی پروانه پ ۱

فرم تعهدنامه 

Download (PDF, 42KB)

فرم تمدید دفترچه وکالت

Download (PDF, 139KB)