کارگاه آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری

 کارگاه آموزشی ” قانون آیین دادرسی کیفری” با محوریت، جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، حقوق متهم در نگارستان حضرت امام خمینی (ره) باحضور تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره، وکلا وکارآموزان وکالت برگزار گردید