کارگاه آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری

کارگاه آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان وکالت درتاریخ ۳ بهمن ماه درمحل نگارستان حضرت امام خمینی (ره) باتدریس جناب آقای رامتین قانع -رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرزبرگزار گردید

شایان ذکراست جناب آقای دکتر بهادری جهرمی – ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه – وتعدادی ازاعضای هیات مدیره مرکزوکلای قوه قضائیه استان خوزستان درمحل برگزاری کارگاه آموزشی مذکورحضوریافته و جناب آقای دکتربهادری جهرمی باکارآموزان به گفتگو پرداختند