فشار خون

تست رایگان فشار خون و قند خون

در راستای همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه اصفهان با مجریان طرح بسیج ملی کنترل فشارخون و نظر به اینکه همکاران محترم به جهت استرس بالای شغلی درمعرض این بیماری هستند